Zalecenia

Prosimy, by w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, w pierwszej kolejności, zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Czarnkowie – nr tel. 608 636 590.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy zgłaszać się do szpitali, w których funkcjonuje oddział zakaźny – najbliższa placówka to: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3: nr tel. 61 873 92 95.

W razie pytań lub wątpliwości można się kontaktować telefonicznie z lekarzem rodzinnym lub skorzystać z infolinii NFZ: nr tel. 800 190 590.

Prosimy w tych przypadkach nie zgłaszać się do przychodni i szpitali, chyba że istnieje bezpośrednie zagrożenie życia w postaci niewydolności oddechowej.

Więcej informacji, zamieszczanych na bieżąco, znaleźć można na stronach:

Koronawirus, informacje i zalecenia: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://www.premier.gov.pl/

Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/

Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie

Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja