Rekrutacja

Informujemy, że w zakładce DLA RODZICÓW – REKRUTACJA został umieszczony wykaz kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klasy 1.