Zawieszenie zajęć

Szanowni Rodzice!
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze oraz Waszych dzieci od jutra zajęcia w szkole i oddziałach przedszkolnych zostaną zawieszone. Sytuacja taka ma miejsce na obszarze całego kraju. Zawieszenie zajęć ma zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych w dniach 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone zajęcia opiekuńcze, ale tylko dla dzieci, którym nie mogą Państwo zapewnić opieki w domu.
Bardzo proszę zachęcić dziecko do samodzielnej nauki w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl. udostępnia materiały edukacyjne, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. Dzieci otrzymają od nauczycieli zadania do wykonania (za pośrednictwem internetu). Szczególnie dotyczy to uczniów klasy VIII. Zawieszenie zajęć nie oznacza ferii. Prosimy o pozostanie w tym czasie w domu i rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny, zgodnie z podanymi instrukcjami.
Proszę o przekazanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny osobom, które będą się opiekować Państwa dzieckiem. Jeśli to możliwe, nie powierzajcie opieki nad dziećmi seniorom – oni są najbardziej narażeni na zachorowania!
Proszę na bieżąco śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły (strona www., e-dziennik, FB).
Uwaga! Rodzicowi dziecka do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni w wysokości 80 % wynagrodzenia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej ZUS.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny do sekretariatu szkoły codziennie w godzinach 8.00 – 13.00.

Z wyrazami szacunku
dyrektor szkoły
Karolina Kubilus