Zawieszenie bezpośredniej obsługi

 

 

                   Zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów
OGŁOSZENIE
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łomnicy
z dnia 16 marca 2020 r.

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) w związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łomnicy, w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania, zawieszam bezpośrednią obsługę interesantów.

Jednocześnie informuję, iż interesanci mają możliwość kontaktu z pracownikami szkoły za pomocą telefonu oraz poczty elektronicznej.

Numer telefonu:
dyrektor: 604 13 15 92
sekretarz szkoły: 500 075 778

Adresy poczty elektronicznej:
dyrektor:  dyrektor@splomnica.dlaedu.pl
sekretariat: szkolalomnica@gmail.com
sekretariat@splomnica.dlaedu.pl
główna księgowa:  barbarasp3@gmail.com
samodzielny referent ds. płac:  emilia.sp3@wp.pl
samodzielny referent ds. kadr:  kasiasp3@gmail.com
psycholog: psycholog@splomnica.dlaedu.pl
pedagog: pedagog@splomnica.dlaedu.pl