PODRĘCZNIKI

Informujemy, że wszyscy uczniowie otrzymują podręczniki i ćwiczenia w ramach dotacji podręcznikowej. Rodzice kupują jedynie podręczniki do religii (można odkupić od starszych kolegów): klasa 0a...