W Toniszewie

W czwartek 19. 09. 2019 r. w ramach „Ekotygodnia”, 3 uczniów naszej szkoły, będących jednocześnie członkami Samorządu Uczniowskiego, wzięło udział w wycieczce przedmiotowej do Toniszewa
(k. Wągrowca). Celem wycieczki było zapoznanie się z funkcjonowaniem nowoczesnej instalacji RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych).

RIPOK to przykład zakładu, który składa się z 3 podstawowych elementów: sortowni o wydajności
35 tys. ton zmieszanych odpadów rocznie, kompostowni oraz kwatery nowego składowiska.

Uczniowie mieli możliwość obserwacji m. in. pracy w sortowni oraz posegregowanych i ułożonych
w 120 kg. kostki  odpadów przeznaczonych do ponownego wykorzystania.

Agnieszka Aldinov