Rozstrzygnięcie konkursu

Dnia 20 kwietnia 2021r został w naszej szkole ogłoszony konkurs związany tematycznie z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas młodszych mieli na podstawie zamieszczonego filmu oraz udostępnionych pieśni patriotycznych wykonać pracę plastyczną. W związku z powrotem klas 1-3 do nauczania stacjonarnego uczniowie przynieśli swoje prace do szkoły. Powstała z nich piękna gazetka. W drodze głosowania, w którym brali udział uczniowie i nauczyciele wyłoniono zwycięzców. I miejsce zajęła Wiktoria Berej z klasy drugiej, II miejsce zajęła Maja Borkowska z klasy trzeciej. Na trzecim miejscu uplasowała się Kasia Domagała z klasy pierwszej. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy.

A. Kopcza

J.Stachowiak