Polska to mój dom

Dzieci z oddziału przedszkolnego  w Stobnie utrwalały wiadomości na temat symboli narodowych poprzez wykonanie różnego rodzaju zadań. Były to między innymi  kolorowanki, krzyżówki, rebusy, labirynty oraz kodowanie. Pracą podsumowującą było wspólne wykonanie plakatu z pomalowanych farbami i odciśniętych rączek dzieci.
Agnieszka Aldinov