Zmiany w terminach dni wolnych

Przypominamy, że w związku ze zmianą terminu ferii zimowych, zmianie uległy terminy dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.