Zmiany w funkcjonowaniu szkół

Zgodnie z komunikatem MEN informujemy, że
od poniedziałku, 9 listopada do 29 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII.

Nasze  oddziały przedszkolne 0a i 0b pracują bez zmian. Autobus szkolny będzie kursował według stałego rozkładu.

W wyjątkowych wypadkach dzieci z klas I – III mogą być objęte opieką świetlicy, po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły.