2 listopada – dzień wolny od zajęć

Przypominamy, że zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego, dzień 2 listopada (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Dzieci z klas 0- 3, w razie potrzeby, mogą skorzystać z opieki świetlicy, po wcześniejszym zgłoszeniu u wychowawcy klasy. W tym dniu nie kursuje autobus szkolny i nie są wydawane obiady.