Emocja

We wrześniu klasa VI przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocja”. Celem projektu jest wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży. W trakcie godziny wychowawczej realizowane są zadania uwrażliwiające młodzież na potrzeby innych osób, rozbudzające empatię oraz akceptację. Podczas wrześniowych zajęć uczniowie rozmawiali o kreatywności oraz rozbudzali ją w sobie za pomocą kart metaforycznych. Szóstoklasiści włączyli się w obchody Dnia Kropki, który stał się doskonałą okazją do rozmowy o swoich pasjach i talentach. Kolejną ważną aktywnością był udział w Międzynarodowym Tygodniu Niesłyszących. Szóstoklasiści poznali kilka zwrotów grzecznościowych w języku migowym. Nauka języka migowego była wspaniałą okazją do uwrażliwienia uczniów na potrzeby i problemy osób niesłyszących oraz okazała się świetną zabawą! Z niecierpliwością czekamy na kolejny moduł, którego tematem jest wyobraźnia.

Kamila Gaweł