Noś maseczkę!

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły, w szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa podczas lekcji. Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa w przestrzeni wspólnej (korytarz, hol, autobus) przez uczniów i wszystkich pracowników szkoły – przed lekcjami, podczas przerw i po lekcjach oraz we wszystkich sytuacjach, gdy niemożliwe jest zachowanie społecznego dystansu (maseczka, chustka, szal, komin, przyłbica). Na boisku zakrywanie ust nie obowiązuje pod warunkiem zachowania społecznego dystansu.