Kalendarz zmian

Planowany kalendarz zmian w szkole w najbliższych tygodniach:
• ograniczenia w funkcjonowaniu klas IV – VIII zostają przedłużone do 7 czerwca;
• od 25 maja do 7 czerwca rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-III będą mogli zdecydować o uczęszczaniu bądź nieuczęszczaniu dziecka na zajęcia;
• od 18 maja dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych oraz wczesnego wspomagania rozwoju w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą (w uzgodnieniu z rodzicami i organem prowadzącym);
• od 25 maja uczniom klasy VIII zapewnia się możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne;
• od 1 czerwca uczniom pozostałych klas zapewnia się możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne.