Wyniki rekrutacji_aktualizacja

Informujemy, że w zakładce Dla Rodziców znajdują się zaktualizowane listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy 1.