Odpowiedzialność prawna nieletnich

W ramach działań profilaktycznych  i edukacji prawnej 5 marca uczniowie klas VI – VIII uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez funkcjonariusza Komendy Policji w Trzciance Panią Esterę Bartol. Spotkanie miało przede wszystkim na celu  przybliżyć uczniom   konsekwencje prawne jakie ponoszą nieletni kiedy wejdą w konflikt z prawem. W trakcie prelekcji policjantka omówiła również pojęcie demoralizacji, czynu zabronionego oraz zjawisko cyberprzemocy. Ponadto przedstawiła środki wychowawcze i poprawcze, które może zastosować sąd rodzinny wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, czy osób przejawiających cechy demoralizacji. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu spotkaniach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.

Alicja Wicher