Nowa cena obiadu

Od 1 stycznia 2020 r. cena obiadu 6,00 zł

Opłata za obiady uiszczana jest u intendentki szkoły lub przelewem na konto

 nr: 11 1240 6609 1111 0010 5581 9054

w tytule: imię i nazwisko ucznia , klasa i miesiąc za który płacony jest obiad.

Potwierdzenie przelewu proszę dostarczyć do sekretariatu.

Beata Koszańska