PODRĘCZNIKI

Informujemy, że wszyscy uczniowie otrzymują podręczniki i ćwiczenia w ramach dotacji podręcznikowej. Rodzice kupują jedynie podręczniki do religii (można odkupić od starszych kolegów):
klasa 0a – Jesteśmy dziećmi Boga
klasa 1 – Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa
klasa 2 – Kochamy Pana Jezusa
klasa 3 – Przyjmujemy Pana Jezusa
klasa 4 – Zaproszeni przez Boga
klasa 5 – Obdarowani przez Boga
klasa 6 – Przemienieni przez Boga
klasa 7 – Jezus uczy i zbawia
klasa 8 – Jezus działa i zbawia